Holger Drachmanns historie

Holger Drachmann (født d. 9/10 1846 i København) var en dansk digter og kunstmaler.


Malerier

Malerier var Drachmanns sidebeskæftigelse, dog blev han indskrevet på Kunstakademiet i 1866. Han fandt megen inspiration på Bornholm i havet og skibene, da det var her, han tilbragte megen af sin studietid. Han havde altid sin skitseblok som sin faste følgesvend og stoppede tit sine gåture (ifølge hans anden kone Emmy) med et udråb ”Næ, dette her MAA jeg tegne! ”. Han debuterede på Forårsudstillingen i 1869 og var de næste fem år fast inventar på Charlottenborgudstillingerne. Hans yndlingsmotiv var det brølende hav og den rasende storm og hans mest brugte motiv er Grenen og Det Grå Fyr samt Skagen Nordstrand. Drachmanns force var marinemaleriet, selv om det var en temmelig bagstræberisk affære i 1870, eftersom impressionisterne holdte deres første udstilling i 1874. Drachmann formåede dog at løsne sin teknik langsom op, så selvom motiverne forblev de samme, blev strøgene mere tydelige og lyset mere levende.


Digte

Selvom han var uddannet maler, var det digtekunsten, der vandt. Drachmann fik sit litterære gennembrud med digtsamlingen Digte (1872), hvori han viste sine revolutionære interesser (bl.a. digtene Engelske Socialister, Den 28. november 1871, King Mob). Drachmann har efterfølgende udgivet mange digtsamlinger, bøger og teaterstykker. Læs mere under ”Holger Drachmanns udgivelser”.


Privat

Privat var han kendt for sin vilde ungdom og de mange kvinder, der inspirerede digtningen og ofte resulterede i skandaler. Disse kvinder mødte Drachmann på sine mange rejser, både i Danmark og udlandet. I en årrække opholdte han sig meget i Helsingør og Hornbæk, hvor han var en farverig person både i borgerskabets selskabsliv og blandt fiskere, da han fra barnsben havde interesse for søfart. Skagen var ligeledes et andet af Drachmanns foretrukne opholdssteder i Danmark. I udlandet kan der bl.a. i det gamle påklædningsværelse i Villa Pax (opholdsstedet på Skagen) findes skitser af palmer og endda af byprospekter fra Rom.

Familiemæssigt var Drachmann lillebror til pædagog og kvindesagsforkæmper Erna Juel-Hansen, halvbror til klassisk filolog Anders Bjørn Drachmann og fætter til politikeren Viggo Hørup, samt Viggos kone, viceskoleinspektøren Emma Hørup, og elskerinde lærer Henriette Steen.

Drachmann blev ridder af Dannebrog i 1877 og Kommandør af 2. grad i 1906. Drachmann døde i 1908 i Hornbæk og blev begravet i Skagen. Hans gravkammer ligger på Grenen og er tegnet af kunstnervennen P.S. Krøyer.


Ophold i forskellige danske byer:
Skagen, København, Hornbæk, Kolding, Fanø, Bornholm

Og i udlandet: Wien, Hamborg, London, Holland m.fl.

Ovennævnte er under videre bearbejdning.

Hjemmeside design: Duexdesign