Drachmann Selskabet i Kolding

Idéen til at se på hvad Holger Drachmann har lavet lokalt i og omkring Kolding opstod ved udgivelsen af Sange og Digte om Kolding. En del af Drachmanns sange, viser og digte er optaget i sangbogen.

Efterfølgende kom en del informationer frem omkring Drachmanns liv og gøren i og omkring Kolding. Hans ophold i Marielund hos diverse gårde etc. Hermed opstod ideen til udgivelsen af bogen omkring Drachmann i og omkring Kolding. Den førte til to ting: oprettelsen af Drachmann Selskabet i Kolding og indsamling af materialer til udgivelse af bogen omkring Holger Drachmanns liv i og omkring Kolding.

Drachmann Selskabets formål er at udbrede viden om Holger Drachmanns ophold i og omkring Kolding samt at synliggøre Holger Drachmanns produktioner, herunder hvad han har skrevet af skuespil, sange, digte, viser, noveller, bøger mv.

Selskabet tilbyder:

  • Oplæsningsaftner kombineret med sang og musik
  • Foredrag af såvel udenlandske som internationale eksperter i Holger Drachmann
  • Samarbejde med teater om opførslen af Holger Drachmann teaterstykker
  • Koncerter med Holger Drachmanns viser, sange, ledsaget af musik

Se brochuren her

Det første arrangement

Drachmann Selskabet har holdt sit første arrangement d. 7/11. 2015. kl. 14 på Kolding bibliotek. Her var der et foredrag omkring Lars Kruse, redningsmanden, som fik tildelt en Dannebrogsorden men egentligt aldrig fik den pga. nogen små-autoritære personer i Skagen. Han nåede i løbet af sit liv at redde 180 mennesker og døde selv i en redningsaktion. Foredraget blev holdt af Line Lindgren, der er fra Skagen og har skrevet om Drachmann.

Under arrangementet kunne man nyde underholdning i form af sange og digte fremført af Lene Outrup og Peter Lorenzen, der fremførte bl.a. ”Marielund” samt andre sange og tekster af Drachmann.

Det blev en rigtigt god eftermiddag, der indledte til Drachmann Selskabets aktiviteter som planlagt. 32 personer mødte frem og kunne nyde sammen med kaffen og kagen de lyriske og musikalske værker samt foredrag.

Samarbejdspartnere

Sammen med duoen ”Drachmanns venner”, som afholder koncerter omkring Holger Drachmann, hans sange, viser, digte og fortællinger har der igennem de sidste par år været afholdt nogle succesfulde arrangementer, hvor Holger Drachmann har været i fokus. De har været gennemført på en ganske professionel måde.

Vil du vide mere om Drachmanns venner, så kan du klikke på deres logo her på siden.

Hjemmeside design: Duexdesign